Aludeck FLEX

Aludeck Event

W.SCA16

Nowoczesna i innowacyjna konstrukcja pozwala na wszechstronne użycie nowego podestu Aludeck EVENT w rynku dla profesjonalistów. Burta podestu jest idealnie dostosowana do rusztowań, które w naszej branży są bardzo znane.
Aludeck EVENT może być użyty jako podest na rusztowania oraz poprzez opcję montażu naroża można go stosować jako tradycyjny podest eventowy.